Örömtánc Világzenei Pályázat

Estveli ének

Tárnoki Beatrix és a Péter-Pál Énekkar (További dalok...)

Szöveg: Petri András énekeskönyve (1604), archaikus népi imádságok, Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéseinek felhasználásával
Zene: Máriáss Péter

Az elalvás és a halál közötti párhuzam - önmagunk elvesztésének örök emberi félelme - jelenik meg a dalban. A Teremtő Istenhez való fordulás, védelmének kérése, és egy régebbi, tudattalan szinten önszuggesztió: a varázsigék mormolásához vagy a zsolozsma mondásához hasonló imádság - mondóka sorolása. Itt találkozik az ősi, pogány és a keresztény tudat.

Hiba történt a fájl megnyitásakor.
Dalszöveg:

Mivel már béestveledett
Kérünk Teremtőnk Tégedet
Hozzánk kegyelmességedet
Mutasd szokott őrzésedet

Gaz álmok távul essenek
Rút látásink elvesszenek
Sátánok megköttessenek
Testünk hogy ne fertezzenek

Istennek jó szent angyala
Engem ki őrizésed alá
Az Úr kegyelmességéből
Bízattam anyám méhéből

Én lefekszem én ágyamba
Mint Úr Jézus koporsóba
Istennek adom lelkemet
Fekete földnek testemet
Fejem felett szent keresztek
Körülöttem ezer angyal
Gyarló testem elnyugodjék
Bűnös lelkem ne aludjék
Kerüljetek szent keresztek
Őrizzetek szent angyalok
Piros hajnal hasadtáig
Világ fényes virradtáig
Úr színének látásáig
Nehéz álom el ne nyomjon
Pokol tőlem eltávozzon
Ördög innen fusson

Fényeddel éjjel látogass
Őrizz vezérelj támogass
Hogy ördögnek álnoksága
Ne árthasson csalárdsága

Engedd ezt nékünk kegyesen
Atya Fiú felségesen
Szentlélekkel egyetemben
Élvén örök dicsőségben

Zsűri hozzászólások

Kiss Ferenc fotó

Kiss Ferenc

Örvendetes, hogy a vallásos népénekek feldolgozásai is felszínre kerülnek a verseny során. Ízléses, ihletett munkák. Külön dicsérendő Tárnoki Beatrix éneklése. A hozzászólásokból is kitűnik, hogy kultúránknak ezt az értékes vonulatát kár lenne veszni hagynunk. Csak mert most nem más világ van… Világi jó egyházzene!

Keresés