Örömtánc Világzenei Pályázat

Pályázati feltételek

1. Pályázásra jogosultak
Magyar, magyarországi kisebbségi, etnikai, nemzetiségi – zeneszerzéssel hivatásszerűen vagy amatőr formában foglalkozó – 15. életévüket betöltött jogi vagy természetes személyek, azaz előadók, zenekarok, szerzők, akik a jelen pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelően zeneművet töltenek fel a http://dalverseny.kulturpart.hu/ honlapra. A pályázatban részvételre szánt dal bármilyen stílusú, de kizárólag magyar nyelvű lehet, valamint közerkölcsöt, vallási-, felekezeti-, etnikai hovatartozást, jogszabályt stb. nem sérthet.

2. Általános ismertetés

2.1. Pályázati feladat

2.1./a Modern, XXI. századi hangzású, populáris (akár nyilvánosan megjelentetett, akár más együttes / zeneszerző által szerzett) zenemű „népies” változatának (tradicionális hangszerekkel kiegészített, átdolgozott) elkészítésére.

A pályamű / átdolgozás forrása származhat harmadik fél (más zenekar, zeneszerző) munkásságából, de csak a tényleges zeneszerző jóváhagyása esetén. Az átdolgozás ugyanakkor létrejöhet a pályázó és a forrás / harmadik fél együttműködésének és közös pályázatának eredményeként is.

Előnyt élvez azon pályázó, aki a saját műfajától merőben eltérő zenei stílusú partnert/forrást keres.

A forrásnak zenei műfaji megkötése nincs.

2.1./b A „népzene XXI. századi modern átiratára”, azaz a magyarországi népzene és népdalhagyomány elemeire építkező, korszerű hangzásvilágú, populáris, új (eddig nyilvánosan nem megjelentetett, azaz lemez formájában kiadott – koncerten bemutatott nem számít megjelentetettnek) zenemű elkészítésére.

2.2. Kötelezően és/vagy javasoltan alkalmazandó zenei elemek

2.2.1. Hagyományos magyar és/vagy magyarországi nemzetiségi, etnikai népzene, népdal zenei műfaj elemei.

2.2.2. Hagyományos magyar és magyarországi nemzetiségi népzenében, népdalban minimum 1 jellemzően alkalmazott hangszer (hegedű, cimbalom, furulya, duda, tekerő, tambura, citera, koboz, klarinét, tárogató stb.).

2.2.3. Azon pályaművek előnyt élveznek az elbírálás során, melyek szöveges éneket tartalmaznak.

2.2.4. Feldolgozás során mindenféle zenei műfaji elem alkalmazható.

2.3. A részvétel feltételei

2.3.1. A pályázatra történő nevezés a jelen pályázati kiírás és feltételek teljes körű elfogadást jelenti.

2.3.2. A pályázat hivatalos és nyilvános oldala a http://dalverseny.kulturpart.hu. Minden résztvevő pályázó erre a honlapra töltheti fel a benevezni szándékozott zeneszámait a honlapon történt regisztrációt követően. Egy pályázónak regisztrálni több zeneszám feltöltése esetén is csak egyszer, a legelső feltöltést megelőzően szükséges. A jelen kiírásban megadott honlapra feltöltő valamennyi személy saját maga felel az általa feltöltött zeneszám tartalmáért. A PartArt Kft. (a Kultúrpart fenntartója) és a Dr. Média Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy minden olyan zeneszámot, amely közerkölcsöt, vallási-, felekezeti-, etnikai hovatartozást, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, a pályázaton való részvételből kizárja.

2.3.3. A pályázatra jelentkezőknek minimum egy dalt (maximum megkötés nincs) kell beküldeniük, a kiírás szerinti két lehetőségből szabadon választhatnak.

2.3.4. Több, egymástól különböző dal beküldése egyszeri nevezést jelent, ez lehet ugyanazon előadó, zenekar, szerző munkája is.

2.3.5. A pályázaton történő részvétel, valamint a beérkező zeneszámok fenti honlapon történő megjelenítése díjmentes.

2.3.6. A pályázati művek hossza maximum 4-5 perc terjedelmű lehet.

2.3.7. A nyertesek számára a későbbiekben szükséges a beadott dal rövidített, azaz 3-3,5 perces változatának elkészítése is.

2.3.8. A pályázó zeneműveknek modern tánckoreográfia elkészítésére alkalmasnak is kell lennie.

2.3.9. Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a beadott pályaművek felhelyezésre kerülhetnek a http://www.orom-tanc.hu oldalra is, az átküldött szakmai leírás és fotók mellett. A pályázó vállalja, hogy a szervezők a pályaművet/műveket a http://dalverseny.kulturpart.hu, http://www.kulturpart.hu, http://www.orom-tanc.hu honlapokon jogi korlátozás nélkül felhasználhatja.

2.4. Értékelés, díjazási feltételek

2.4.1. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy beadott zeneművéről a szakmai zsűri értékeléseket ír(hat).

2.4.2. A zsűri által legjobbnak ítélt zeneszám készítője/készítői a pályázat fődíjaira válik/válnak jogosulttá. A pályázók a regisztráció során feltüntetett adatokkal kerülnek azonosításra.

2.4.3. A nyertesek számára kötelező a későbbiekben a pályázati dalokat CD, DVD hordozóra feljátszva is leadni a Dr. Média Kft. címére.

2.4.4. Az 1. feladatot tekintve, amennyiben pályázó más zenekar, zeneszerző dalát dolgozza át, köteles benyújtani a szerző hozzájárulási, avagy az együttműködésre vonatkozó nyilatkozatot.

2.4.5. A 2. feladatot tekintve már megjelentetett, nyilvánosságra hozott, elkészített, illetve átdolgozott zeneművet nem lehet beküldeni.

2.4.6. Amennyiben a pályázó újnak nevezi meg a zeneművet, de arról a későbbiekben kiderül, hogy már létezett, már megjelentetésre került (megjelentetettnek: kereskedelmi forgalomba helyezett, lemez formájában kiadott dal számít /koncerten bemutatott nem számít annak/), illetve amennyiben az átdolgozás során kiderül, hogy az átdolgozás tényét harmadik fél nem hagyta jóvá, úgy nyertes pályamű esetén köteles visszafizetni a megítélt fődíj összegét. A jogi konzekvenciákat és a teljes felelősséget pályázó maga viseli.

2.4.7. A feltöltött pályázati zenemű mellett el kell küldeni a drmedia@drmedia.hu e-mail címre az alábbiakat:

- Szerzői nyilatkozat, mely hitelesíti, hogy az adott zeneművet a nyilatkozatban megnevezett zeneszerző szerezte.
- Harmadik személytől származó átdolgozás esetén a harmadik fél átdolgozás jóváhagyását igazoló nyilatkozata vagy a közös együttműködésre vonatkozó közös nyilatkozat.
- A kiválasztott népdal / népzenei mű és eredetének megnevezése.
- A zeneműben szereplő zenész(ek), énekes(ek), szövegíró(k) felsorolása
- A szerző(k) írásban benyújtott szakmai önéletrajza önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai – művészeti tevékenységét
- A nyertes pályázók a nyilvános fellépéseket, illetve a dalok esetleges televízióban történő bemutatását megelőzően kötelesek a pályázati műveket az Artisjus felé bejelenteni. A be nem jelentés következményei, amennyiben azok a pályázat kiírót és a rendezvények szervezőjét is érintenék, a szerzőt terhelik.

3. Határidők
3.1. A pályázat kiírásának időpontja: 2009. június 9.
3.2. A pályaművek feltöltésének első időpontja: 2009. június 23.
3.3. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. augusztus 31.
3.4. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. szeptember 7.

4. Fődíj és további díjak
4.1. A nyertes pályamű alkotóját bruttó 500.000 Ft fődíj illeti meg. A fődíjjal kapcsolatos adóterheket a Dr. Média Kft. nem vállalja. A fődíj változtatásának jogát a kiíró fenntartja.
4.2. A további helyezést elérők részben a Kultúrpart díjára, azaz egy hét stúdióidőre jogosultak, valamint nyilvános fellépési lehetőséget nyernek többek között az A38 hajóra (külön egyeztetett időpontban és feltételekkel). A nem pénzértékű díjak készpénzre nem válthatók és nem átruházhatók.
4.3. A díjak átvételének feltétele az átvételhez szükséges adatok megadása, valamint a vonatkozó szabályzatok elfogadása és betartása.

5. A pályázat utóélete
A pályázat kiírójának szándékában áll, hogy a 2009-ben megvalósított „Örömtánc” eseménysorozatot 2010-ben is folytassa. Ezen belül célja a televíziós műsor újbóli megszervezése, valamint a pályázaton résztvevő – megfelelő helyezést elérő – zeneművek és zeneszerzőik nyilvánosság előtti népszerűsítése.

6. Információk
Pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségen kaphat:
Dr. Média Kft. (Postacím: 1112 Bp. Hegyalja út 96.)
e-mail: drmedia@drmedia.hu
Képviselő: Stromajer Andrea (06-20-264-2126)

7. Egyéb rendelkezések
A Dr. Média kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket vagy magát a pályázatot módosítsa vagy megszüntesse. Bármilyen módosítás vagy megszűnés esetén törekszik a nyilvánosság tájékoztatására, de a változás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.
A Dr. Média Kft. és a PartArt Kft. a pályázaton résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény és 1998. évi VI. törvény) megfelelően kezeli. A pályázat alapjául szolgáló adatokat a Dr. Média Kft. és PartArt Kft. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.
A www.kulturpart.hu domain név a PartArt Kft. üzemeltetésében működik. A PartArt Kft. és a Dr. Média Kft. szerződéses jogviszonyban állnak.

Keresés